‘Sund familie’ er overskrift og grundlag for initiativer der arbejder for at sikre den sunde familierelation. Bliv klogere på ‘Sund Familie’ med hjælp fra ejer og stifter af minførsteskoledag.dk, familiecoach Ditte Rosschou.

Hvad er din professionelle baggrund og hvordan bruger du dine grundtanker og værdier i dit arbejde?

Jeg er uddannet pædagog med erfaring indenfor flere områder men hovedparten af min erfaring er indenfor skolestart- børnehaveklasse. I mit arbejde hermed har jeg beskæftiget mig med de problemstillinger der kan være forbundet med skolestart og med hvordan man kan støtte både børn og forældre i denne proces.

Efter jeg stoppede med mit arbejde som børnehaveklasseleder har jeg drevet skoleportalen; Førsteskoledag.dk. Her har jeg løbende skrevet og opdateret artikler vedrørende skolestart, med rådgivning i alt lige fra valg af skoletaske til den sunde madpakke.  I 2016 tog jeg en uddannelse som Life coach hos Sofia Manning og er pt i gang med at tage den 1 årige uddannelse i relationskompetence hos Blackbird Institute med henblik på at tage hele uddannelsen som familierådgiver, mit endelig mål er, at tage hele uddannelsen som familieterapeut.

Jeg er 45 år og lever privat med min mand og to børn på henholdsvis 8 og 10 år.

Med Sund Familie ønsker jeg at understøtte de sunde værdier i familien ved at oplyse om hvorledes familier kan støtte op om deres egne værdier i hverdagen. Dette ved både teoretiske og praktiske artikler med mine bud på at opnå et sundt familieliv.

Formålet med Første skoledag.dk er at forsøge at svare på diverse problemstillinger der måtte være i forhold til skolestart og dette let forståeligt for alle. Men min personlige og professionelle erfaring samt viden fra fagpersoner og eksperter på skoleområdet, kan jeg give en klar introduktion til hvad børnehaveklasse- og SFO-livet består i.

Jeg vil også hjælpe med hvad du kan gøre for at støtte dit barn og hjælpe det med at blive klar til skolelivet.

Hvilke fire værdier er i din optik de vigtigste for at opretholde en sund familierelation?

Den gensidige respekt mellem barn og voksen, hvor den voksne lytter efter barnet, men forældrene stadig bevarer lederskabet som førerulvene i familien.

Familestrukturen: Familien laver sit eget værdisæt i forhold til en sund hverdag og tager ikke afsæt i de udefrakommende forventninger om hvad en sund og god familie er. Den sunde hverdag for en familie er ikke nødvendigvis sund og god for alle.

–  En sund familie kræver en masse tid og ikke nødvendigvis materielle ting. Ved at have tid til samvær styrkes relationerne i familien

Den fysiske sundhed i familien, hvor god kost er i fokus både i forhold til måltidet, men også formen hvor familien samles omkring spisningen og taler om dagens gang. Sport i familien er også vigtigt i forhold til både sundheden men også almindeligt velvære.

Hvordan kan skolestart/skolegang påvirke en familierelation?

Mange forældre oplever, at deres børn reagerer voldsomt på skolestart. Det er normale reaktioner på at være startet et nyt sted og få vendt op og ned på sin hverdag. Ofte fortæller børnehaveklasselederne, at børnene er afventende og meget opmærksomme på alt det, de ser og hører. De suger til sig af nye indtryk og forsøger at skabe overblik. Måske har de også svært ved at sige fra eller vil helst ikke komme i centrum. Det er mest trygt at holde sig lidt i baggrunden og observere de andre. Når børnene i løbet af dagen er så ”kontrollerede” og måske ikke helt tør være sig selv, er der behov for at få luft og reagere på alt det nye derhjemme. Her er rammerne trygge til at sige og gøre, hvad man har lyst til – og også reagere endnu mere, end man plejer.

Det kan være hårdt at være den tålmodige forældre, men det er meget sandsynligt at de voldsomme reaktioner og udbrud forsvinder i takt med tilvænningen til skolelivet. For at kunne oprette den tålmodige tilgang til dit barns skolestart kan det være en god ide at have sat lidt ekstra tid af til det barn der skal starte i skole. Meget kan afhjælpes med gode snakke og evt også nogle korte dage i starten på SFO en, hvor dit barn kan kommehjem og koble af inden næste dags udfordringer. Også derhjemme er der tit brug for lidt ”ekstra højt til loftet” ved skolestart. Ved at give plads til de reaktioner der kan komme og lytte til barnet, bliver det nemmere for alle i familien at bevare den gode stemning i en tid der kan være ret turbulent.

Hvad er de største misforståelser i forhold til forældre-barn relationen og skolestart

Nu er du en stor dreng!

En af de største misforståelser ved skolestart er at italesætte hvor stor barnet nu er. Nu skal du snart starte i skole så er du en stor dreng, så er det slut med…. Og nu skal du jo være stor. Barnet har brug for at være begge dele, både den store og den lille. Her kan det være godt ikke at tale hele situationen op, så det barnet føler at det skal overkomme en kæmpe opgave, men i stedet tale om det stille og roligt så skolestart virker naturligt.

Eksemplet på barnet der ikke vil i skole.

Det er anden dag i skolen, og Mikkel skal til at køre afsted med sin mor til skolen. Mikkel er meget træt og sur, han har slet ikke lyst til at være væk fra sin mor i dag. Da de kommer frem til skolen, vil Mikkel ikke ud af bilen. Han holder fast i sit sæde, og til sidst er mor nødt til at hive ham ud af bilen på trods af mange protester. Da de kommer ind i klassen, bliver det ikke meget bedre. Mikkel holder så godt fast i mor, at hun må vriste sig fri og børnehaveklasselederen hjælper ved at tage ham på skødet. Da mor kommer ud i bilen er hun grædefærdig, det var ikke rart at aflevere sit barn på denne måde. Da hun kommer retur om eftermiddagen, er Mikkel dog rigtig glad, og næste dag sker afleveringen helt uden problemer.

Der er mange børn, der synes, det er en kæmpe omvæltning at skulle starte et helt nyt sted. Blandet med spænding og træthed vil I som forældre kunne opleve nogle ret voldsomme reaktioner på aflevering. Min erfaring er dog, at det hurtigt fortager sig. Som forældre må man samle sig og gøre afskeden forholdsvis kort. Det vil gavne både barnet og de voksne. Så kan man altid knibe en tåre, når man har forladt klasseværelset….

Den største misforståelse vil være, at der nok er noget galt enten med barnet eller med skolen, det er der ikke. Mikkels reaktion er helt normal og jo mere roligt i som forældre tager det, jo mere roligt vil barnet være.

Mit barn er uopdragent

Silje har været i skole i et par uger nu. Hun trives tilsyneladende og fortæller også sine forældre om, hvad de oplever.  Fra børnehaveklasselederen får de at vide, at hun er glad og deltagende. Alligevel oplever de derhjemme nogle voldsomme reaktioner fra Silje. Om eftermiddagen kan hun pludselig blive rasende over små ting. Får hun et nej til at se fjernsyn kaster, hun sig på gulvet og græder og råber. Store beskyldninger som ”I elsker mig ikke mere” eller ”Alle hader mig” flyver gennem luften, og Silje er meget svært at trøste og få til at falde til ro.

Mange forældre oplever, at deres børn reagerer voldsomt på skolestart. Det er normale reaktioner på at være startet et nyt sted og få vendt op og ned på sin hverdag og det er ikke et tegn på at dit barn er hverken frækt eller uopdragent.