in ,

Farvel til børnehaven

Hvis dit barn skal starte i et førskole-forløb er dagene i børnehaven ved at være talte. Måske oplever I et barn, der er begyndt at kede sig på sin stue og er klar til nye udfordringer. Det kan også være, at jeres barn viser tegn på bekymring for det skift, der skal ske og er bekymret for alt det nye. Uanset hvad er et farvel til børnehaven en stor ting. Dit barn skal sige farvel til en del af sine venner, til voksne han/hun er tryg ved og til rutiner, som har dannet rammen om hans eller hendes hverdag gennem tre år.

Er dit barn bekymret over skolestart?

At være bekymret og spændt er følelser, der er både naturlige og almindelige hos børn, der står overfor et skift. Når I taler om SFO-start og skole, så sørg for at vise dit barn, at hans eller hendes bekymring er helt i orden. Giv jer god tid til at tale om overgangen, forbered afskeden med børnehaven (se forslag nederst i artiklen) og besøg den kommende skole og SFO. Kort sagt: hjælp dit barn med at sætte ord på de mange tanker, han/hun gør sig.

Når I taler sammen om det nye, der skal ske, så spørg ind til:

  • Dit barns forventninger til overgangen:

Er der noget, du ikke helt forstår om det at gå i SFO eller er i tvivl om? (Måske kan en lille ting som at finde ud af, hvor man skal placere sit overtøj skabe bekymring. Følg dit barns tankegang og sig fx: Det kan jeg godt forstå, du tænker over. Skal vi gå forbi SFO’en en eftermiddag og se deres garderobe?)

Nogle af bekymringerne kan man komme til livs inden SFO-starten ved at:

1) Spørge ind til dem, 2) Handle på dem

  • Hvilke følelser har dit barn til førskole-forløbet?

Bliver dit barn ked af det, når I taler om SFO’en og skolen? Er bekymringerne hos dit barn et udtryk for at være spændt – eller utilpas? Hjælp forsigtig dit barn til at sætte nogle ord på de tanker eller billeder, han/hun har i sit hoved. Måske bliver du klogere på, om der er tale om en ”almindelig spændthed” eller om det stikker dybere end bare at være bekymret. Træk på de voksne i børnehaven og evt. også skolen/SFO’en, hvis du oplever, at dit barn er meget nervøs for at skulle skifte til SFO.

Er dit barn upåvirket af afskeden med børnehaven?

 Glæd dig over, at dit barn tilsyneladende er parat til skiftet og finder det uproblematisk. Støt op om det. Vær alligevel klar på, at dit barn naturligvis stadig kan reagere på skiftet. Husk på, at de forlader et sted, hvor de føler sig hjemmevante og kompetente til en helt ny scene, hvor vante regler og måder at opføre sig på måske er ude af spil. Som forberedelse kan det være en god idé at tale med sit barn om alt det, han/hun har lært i børnehaven og kan tage med sig. Skriv alle de ting op, som dit barn kan komme i tanke om – og hjælp selv til. Det kan være at dække bord, lyne sin flyverdragt, spørge om hjælp, tegne en flyvemaskine, hente hjælp hvis nogle har brug for en voksen, tælle til 20 osv. Hvis følelsen af at være på bar bund pludselig opstår i SFO’en, kan du hjælpe dit barn ved at minde ham eller hende om alle de ting I talte om lige før børnehaven sluttede. Mind ham eller hende om, at han/hun rent faktisk har en masse kunnen med sig.

Er DU bekymret?

Måske synes du selv, at overgangen fra børnehave til skole er overvældende. Og måske mangler du selv information om, hvordan det hele skal forløbe, hvad der venter dit barn, og hvem der skal støtte ham/hende fra det ene miljø til det andet. De fleste forældre vil i denne periode tænke om nu skolen og de nye voksne har tid og redskaber til at gøre overgangen tryg og meningsfuld for deres barn. Det er helt naturligt.

Gør brug af de informationsmøder der er, læs skolens hjemmeside og kontakt skoleleder eller SFO-personale, hvis du brænder inde med spørgsmål. Pædagogerne på dit barn stue, kan sandsynligvis også hjælpe med at give dig et billede af, hvordan dit barn generelt klarer sig i samspil med andre, hvis du er i tvivl. Det kan også være, at du har brug for at være sikker på, at det nye personale har kendskab til særlige forhold omkring dit barn. Det er ofte muligt at nå at mødes med enten SFO-leder eller børnehaveklasselærere, hvis der er særlige forhold omkring dit barn, der skal tages hensyn til eller være en opmærksomhed omkring. Det er vigtigt for dig, at du føler dig tryg, men også at dit barn kan støtte sig op af dig og fornemme, at DU er tryg. Så tag dig tid til at finde ud af, hvad din eventuelle bekymring består i og tag fat på det, inden førskoleforløbet.

Tre gode tips til afskeden med børnehaven

 Gem legekammeraternes telefonnumre

Sørg for at gemme telefonnumre på venner, I tidligere har haft legeaftaler med og som skal på en anden skole end jeres barn. I overgangstiden mellem børnehave og skole, kan det være dit barn har brug for at se sine børnehavevenner igen og lege med nogen, han/hun kender godt.

Farvel-breve

Hvis dit barn giver udtryk for, at han/hun vil savne de voksne på stuen, så hjælp evt. dit barn med at lave afskedsbreve til de pædagoger eller medhjælpere, som han/hun har været særlig knyttet til. Lad dit barn komme med bud på, hvad der skal stå i brevet, og om der måske skal klistres et billede på. Det kan også være en tegning, som lægges i en kuvert. Brevet vil hjælpe barnet med at sige farvel, og at få sagt det han/hun gerne vil sige til sin yndlingsvoksen.

Husk børnehave-tiden

Når først der er taget hul på skolelivet, bliver der masser af nye oplevelser, indtryk og venskaber. Husk derfor at tage jer tid til at lave en lille ’børnehavestatus’. Måske har I allerede en Barnets bog, som I kan gøre brug af: Noter barnets stuenavn, bedste børnehavevenner og yndlingsvoksne. Gem navneskilt eller billede fra barnets garderobeplads. Skriv dit barns vægt og højde på dette tidspunkt og tag et par billeder af dit barn foran institutionen, på stuen og ved garderoben. Alt sammen kan – udover at hjælpe jer med at huske detaljer fra børnehavelivet selvfølgelig – hives frem, hvis jeres barn i den første skoletid, begynder at tale om og savne sin børnehave.

What do you think?

Written by admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

0