in

Faglig fordybelse på skemaet

På skoleskemaet i år står der ‘Faglig fordybelse’ som noget helt nyt. Derfor får du her en miniguide til, hvad den lidt ukendte rubrik betyder.

Hvad er tanken bag:

Den nye og længere skoledag giver først og fremmest mulighed for at sætte tid af til lektiehjælp og faglig fordybelse. Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse har til formål at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne:

  • faglig træning
  • faglige udfordringer eller
  • turboforløb

Alle tilbud vil være tilpasset elevernes niveau og behov.

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal udfordre både fagligt stærke og fagligt svage elever.

Hvad går det ud på:

Det er op til den enkelte skole at planlægge indholdet. Eleverne vil kunne få hjælp fra en lærer eller pædagog til at lave sine lektier, men der kan også være målrettet kurser om eksempelvis bogstavforståelse, læsning eller brøkregning.

Hvordan forløber det?

  • Der er afsat to timer ugentligt til indskolingen.
  • Timerne vil være placeret om eftermiddagen i ydertimerne.
  • Det er frivilligt, om man vil benytte sig af tilbuddet, og som forældre kan man fra dag til dag melde sit barn til eller fra.
  • Hvis man ikke deltager, har skolen et andet tilbud som fx. SFO eller fritidshjem.

Efter næste folketingsvalg ophæves kravene til, hvordan skolerne organiserer lektiehjælp og faglig fordybelse. Skolerne må også selv bestemme, hvor mange ugentlige timer, de vil afsætte til faglig fordybelse og lektiehjælp.

Tal med klassens lærer, om han/hun anbefaler jeres barn at benytte sig af tilbuddet og evt, hvilket kursus eller hold han/hun tænker vil give jeres barn det bedste udbytte.

What do you think?

Written by admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

0