in

Fælles mål

Selve formålet med børnehaveklassen er godt beskrevet i loven om fælles mål, nemlig at;

§11. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.

Se alle de Fælles mål  klik her

Herunder er de Fælles mål beskrevet i forkortet udgave.

Indholdet i undervisningen skal mindst indeholde de følgende 6 temaer:

1)    Sprog og udtryksformer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Deltage i samtale og veksle mellem at lytte og tale
 • Have opmærksomhed på sprogets forskellige funktioner og tilpasse sproget til forskellige situationer
 • Tale om sprog
 • Samtale om indholdet i tekster
 • Fortælle om egne oplevelser i sammenhængende form
 • Have kendskab til bogstavernes lyde og forlyde

2)    Natur og naturfaglige fænomener

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af Børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder tænke over, stille spørgsmål til og tale om deres iagttagelser
 • Kende til årets og døgnets gang og til begivenheder i naturen, som er knyttet dertil
 • Kende forskellige vejrfænomener
 • Kende kroppe og have kendskab til kroppens forskellige funktioner
 • Have kendskab til tal og tælleremser
 • Opbygge talforståelse ved at forbinde talnavn, talsymbol og antal
 • Have kendskab til matematiske begreber, der bruges til at navngive og beskrive former og fænomener

3)    Det praktiske/musiske

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk
 • udtrykke sig på forskellige måder med sang, drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale og skriftsprog
 • benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker

4)    Bevægelse og motorik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed
 • kombinere sproglige aktiviteter med fysiske handlinger
 • beherske finmotoriske aktiviteter
 • udnytte hele skolens og dens legeområde

5)    Sociale færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne
 • medvirke til at opbygge klassens normer og regler
 • tage del i ansvaret over for fællesskabet
 • bruge sproget hensynsfuldt i forbindelse med konflikter og konfliktløsning

6)    Samvær og samarbejde

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • kende og efterleve almindelige regler og normer for klasseundervisning og gruppearbejde
 • bruge tegninger og skriftssprog til at tydeliggøre og fastholde fælles regler om samvær og samarbejde
 • komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille enkle mål for eget arbejde
 • fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde
 • i større og mindre grupper.

 

What do you think?

Written by admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Loading…

0