Tema

Skolestart

Jeg tilbyder familiecoaching, hvilket er en familieudviklingssamtale, hvor der fokuseres på familiens ressourcer

Min rolle er, at stille relevante spørgsmål, som kan åbne op for at se livet i familien på en ny måde. Tilgangen til familiens problemstillinger er anerkendende og sætter fokus på de relationer der er i familien. Dette gør, at det altid er hele familien der bliver arbejdet med i forhold til de problemstillinger der måtte være.
I forløbet vil jeg typisk se på;
- Hvad er problemstillingen?
- Hvordan påvirker problemstillingen familien
- Hvad er det der forhindrer familien i at komme at komme videre?
- Hvordan er relationerne i familien
- Hvad skal der til for at komme videre?
Skriv til mig for at høre nærmere om Familiecoaching på [email protected]

Tema

Faglig Udvikling

Tema

Faglig Udvikling